UNIE VAN DENTAALTECHNISCHE BEDRIJVEN

Wettelijk erkende beroepsvereniging

 

ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum

Nieuws //

MEDICAL DEVICE REGULATION (MDR)

De nieuwe richtlijn MDR (Wet op de medische hulpmiddelen) gaat ook u aan.

Ja eerlijk, wat een onzin, dat was ook het eerste dat bij ons opkwam bij het lezen van de nieuwe richtlijn. Maar wie daar even over nadenkt, beseft snel dat dit helemaal geen onzin is. Als de grootste EU-haters na meer dan duizend dagen Brexit onderhandelingen alle Europese richtlijnen inzake product- en voedselveiligheid overnemen, dan is dat het bewijs hoe waardevol deze zijn.

Lees verder klik hier: MDR Nieuws

 

Alle informatie over het Coronavirus kunt u terugvinden op:

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

www.info-coronavirus.be

www.vlaio.be

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

Het ganse UDB bestuur en verschillende leden sloven zich elke dag uit om u zo snel en volledig mogelijk te informeren. We proberen de problematiek die ons allen treft bij de overheid blijvend aan de kaak te stellen en proberen dan ook op verschillende beleidsniveaus onze nijpende en prangende situatie onder het daglicht te brengen om begrip en steun voor deze crisissituatie te krijgen.

Het is duidelijk dat de ganse sector, gaande van tandartsen en alle andere stakeholders een uiterst negatieve impact van de crisis ondervindt, zeker wat het financiële luik aangaat. Wij betreuren dan ook dat de situatie voor ons onduidelijk blijft mits deze rechtstreeks verbonden is met de onduidelijkheid waar ook de tandartsen zich in bevinden.

Wij zijn in deze context al meermaals bij verschillende overheden en organisaties gaan aankloppen om gehoor te krijgen voor onze benarde financiële situatie. Wij blijven zonder versagen onze bezorgdheid ventileren om toch gehoord te worden. Om u een idee te geven waar we onze grieven proberen duidelijk te maken:

  • Kabinet van ministerie van economie

  • Idem volksgezondheid

  • VLAIO

  • FAGG

  • Crisiscentrum Coronavirus

  • Vakbonden 

 

We blijven bij de overheden aandringen om dit op de politieke agenda te plaatsen zodat er snel duidelijkheid zou komen voor onze sector, daar de negatieve financiële impact onherstelbare schade aan het toebrengen is.

 

Volg dus zeker het email verkeer van UDB verder op, zo blijft u op de hoogte van elke wijziging in deze crisis!

FAGG //

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen.

Het doel van deze nieuwe campagne is om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen.   Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt.

Neem een kijkje op:

https://www.faggcampagnes.be/nl/alles-wat-u-moet-weten-over-medische-hulpmiddelen

 

https://www.fagg.be/nl/news/het_fagg_lanceert_een_informatiecampagne_over_medische_hulpmiddelen

afmps_fagg.jpg
René_Van_Reeth_3.jpg

UDB bouwt bruggen tussen dentaaltechnici, industrie, tandartsen en onderwijs, want bruggen bouwen naar de toekomst, doen we door het wij/zij te overstijgen en bruggen te bouwen met ALLE stakeholders!

Daarom wil UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen. Dit om haar leden te stimuleren om bij te leren, bij te blijven, te professionaliseren.

In samenwerking met partners als overheid, industrie en tandartsen, organiseren we events, studiedagen en cursussen in ons eigen opleidingslokaal Academie Dentaaltechniek.

Hiervoor neemt UDB een aantal rollen op voor haar leden:

- accuraat en voldoende informeren

- sensibiliseren voor de nood aan professionalisering, door te stimuleren om opleidingen te volgen aangeboden door UDB en haar partners

- verbeteren van het statuut dentaaltechnicus en beschermen van het beroep. Zetelen in het Paritair Comité, goede contacten met overheid.

- Onderlinge contacten tussen leden stimuleren, kennis uitwisselen

René Van Reeth - voorzitter

DSCF2822.JPG

 

 

 

In een sterk veranderende markt, met een lichte groei van het aantal dentaaltechnische laboratoria is UDB terecht fier gedragen te worden door een belangrijke groep leden.

 

We blijven meer dan ooit overtuigd van het belang van een sterke ledenvereniging want die is cruciaal voor de slagkracht van de vereniging.

 

Tevreden leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze eerste ambassadeurs. UDB wil dan ook investeren in haar leden, hen maximaal betrekken bij haar werking en met hen in dialoog treden want hun mening is van groot belang.

Alain Van Rossem - secretaris

questions-2110967_1920.jpg

UDB informeert //

 

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)

MDeon (BeTransparent.be)

Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen

Informatieverstrekking aangaande wetgeving dentaaltechnische sector

GDPR samenwerkingsovereenkomst en data register

Algemene leveringsvoorwaarden

FEPPD, de Europese beroepsvereniging van dentaaltechnici

GDPR // 

Het elektronische formulier voor de melding van gegevenslekken is nu beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit!

Wat moet er doorgegeven worden? De aard van de inbreuk, de categorieën van betrokkenen, indien mogelijk bij benadering het aantal getroffen personen, de waarschijnlijke gevolgen van de gegevensinbreuk en de maatregelen die ze genomen heeft of zal nemen om te voorkomen dat dit incident zich opnieuw voordoet en om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/meldformulier-voor-gegevenslekken

GDPR.jpg
Ledenactiviteiten

- Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie en leuk aanvullend programma ter ontspanning

- Tweejaarlijkse studiedag "ID DAG" met beurs

- Cursussen aan 25% korting in onze Academie Dentaaltechniek

- De Dentex stand van UDB is een persoonlijke ontmoetingsplaats voor u en uw klanten

- UDB lidgeld is 100 % fiscaal aftrekbaar!

IMG_1847.JPG