© Unie van Dentaaltechnische Bedrijven

Middelmolenlaan 20  2100 Antwerpen   Tel 03 354 58 76

Volg-ons-op-Facebook-Banner.png

ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum

Nieuws //

DINSDAG 6 MAART ALGEMENE JAARVERGADERING

Jaarlijkse Algemene Statutaire Ledenvergadering 2020

Namens de Raad van Bestuur van UDB nodigen we onze leden van harte uit op deze vergadering met partnerprogramma, receptie en walking dinner. 

We verwelkomen u graag om 18u30 in het mooie pand van MARTIN'S KLOOSTER, Onze-Lieve-Vrouwstraat 18 te Leuven.

Inschrijven/info: secretariaat@udb.be

UDB bouwt bruggen tussen dentaaltechnici, industrie, tandartsen en onderwijs, want bruggen bouwen naar de toekomst, doen we door het wij/zij te overstijgen en bruggen te bouwen met ALLE stakeholders!

Daarom wil UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen. Dit om haar leden te stimuleren om bij te leren, bij te blijven, te professionaliseren.

In samenwerking met partners als overheid, industrie en tandartsen, organiseren we events, studiedagen en cursussen in ons eigen opleidingslokaal Academie Dentaaltechniek.

Hiervoor neemt UDB een aantal rollen op voor haar leden:

- accuraat en voldoende informeren

- sensibiliseren voor de nood aan professionalisering, door te stimuleren om opleidingen te volgen aangeboden door UDB en haar partners

- verbeteren van het statuut dentaaltechnicus en beschermen van het beroep. Zetelen in het Paritair Comité, goede contacten met overheid.

- Onderlinge contacten tussen leden stimuleren, kennis uitwisselen

René Van Reeth - voorzitter

 

 

 

In een sterk veranderende markt, met een lichte groei van het aantal dentaaltechnische laboratoria is UDB terecht fier gedragen te worden door een belangrijke groep leden.

 

We blijven meer dan ooit overtuigd van het belang van een sterke ledenvereniging want die is cruciaal voor de slagkracht van de vereniging.

 

Tevreden leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze eerste ambassadeurs. UDB wil dan ook investeren in haar leden, hen maximaal betrekken bij haar werking en met hen in dialoog treden want hun mening is van groot belang.

Alain Van Rossem - secretaris

FAGG //

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen.

Het doel van deze nieuwe campagne is om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen.   Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt.

Neem een kijkje op:

https://www.faggcampagnes.be/nl/alles-wat-u-moet-weten-over-medische-hulpmiddelen

 

https://www.fagg.be/nl/news/het_fagg_lanceert_een_informatiecampagne_over_medische_hulpmiddelen

GDPR // 

Het elektronische formulier voor de melding van gegevenslekken is nu beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit!

Wat moet er doorgegeven worden? De aard van de inbreuk, de categorieën van betrokkenen, indien mogelijk bij benadering het aantal getroffen personen, de waarschijnlijke gevolgen van de gegevensinbreuk en de maatregelen die ze genomen heeft of zal nemen om te voorkomen dat dit incident zich opnieuw voordoet en om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/meldformulier-voor-gegevenslekken

UDB informeert //

 

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)

MDeon (BeTransparent.be)

Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen

Informatieverstrekking aangaande wetgeving dentaaltechnische sector

GDPR samenwerkingsovereenkomst en data register

Algemene leveringsvoorwaarden

FEPPD, de Europese beroepsvereniging van dentaaltechnici

Ledenactiviteiten

- Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie en leuk aanvullend programma ter ontspanning

- Tweejaarlijkse studiedag "ID DAG" met beurs

- Cursussen aan 25% korting in onze Academie Dentaaltechniek

- De Dentex stand van UDB is een persoonlijke ontmoetingsplaats voor u en uw klanten

- UDB lidgeld is 100 % fiscaal aftrekbaar!

Film UDB //