ZTM Haristos Girinis voor Dentaurum

Nieuws //

Coronavirus COVID-19  

Vanaf heden heeft Myriam in overleg met René, beslist om van thuis uit te werken. Het secretariaat blijft bereikbaar (telefonisch en via email) maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 13u en dinsdag en donderdag van 13u tot 17u.

Adviserend protocol hygiëne Covid-19

 

Dinsdag, 21 april

We horen duidelijke signalen van de overheid dat tegen begin mei alle sectoren “protocollen” dienen te hebben die beschrijven hoe het werk veilig georganiseerd kan worden.

Onze leden ontvangen eerstdaags in hun mailbox een adviserend protocol hygïëne Covid-19.

Als UDB vonden wij het uiterst opportuun om in deze covid-tijden u bij te staan met een specifiek opgesteld protocol. Dit moet u helpen om in uw labo het welzijn van uzelf en uw medewerkers alsook derden zoals o.a. klanten-tandartsen en patiënten zo optimaal mogelijk te garanderen. 

 

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

 

woensdag, 1 april 2020

 

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

 

Ook steun voor groot omzetverlies

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Maar ook voor ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die openblijven maar door de beperkende maatregelen een groot omzetverlies hebben, komt nu steun.

Over welke ondernemers gaat het?

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector met ook veel freelancers en (para-)medische beroepen zoals kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen. Ook bedrijven die essentiële dienstverlening leveren inzake voeding zoals pralinewinkels of drankenhandelaars, maar door gebrek aan passage of toeristen toch zwaar omzetverlies lijden, kunnen een compensatiepremie ontvangen. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren of landbouwers die gericht voor horeca-afnemers werken, en kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

De voorwaarden van deze steunmaatregel:

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;

 • Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;

 • Zelfstandigen in bijberoep:

  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;

  • die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.

 • Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

 • Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is

Aanvraagprocedure

De aanvraag zal verlopen via een online applicatie op de website van VLAIO: www.vlaio.be

Meer informatie

Meer informatie is nog niet beschikbaar. Wil je op de hoogte blijven over deze premie?

Schrijf je dan in op de VLAIO Corona nieuwsbrief dan ontvangt u automatisch een update.

 

Alle informatie over het Coronavirus kunt u terugvinden op:

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

www.info-coronavirus.be

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-de-economische

Het ganse UDB bestuur en verschillende leden sloven zich elke dag uit om u zo snel en volledig mogelijk te informeren. We proberen de problematiek die ons allen treft bij de overheid blijvend aan de kaak te stellen en proberen dan ook op verschillende beleidsniveaus onze nijpende en prangende situatie onder het daglicht te brengen om begrip en steun voor deze crisissituatie te krijgen.

Het is duidelijk dat de ganse sector, gaande van tandartsen en alle andere stakeholders een uiterst negatieve impact van de crisis ondervindt, zeker wat het financiële luik aangaat. Wij betreuren dan ook dat de situatie voor ons onduidelijk blijft mits deze rechtstreeks verbonden is met de onduidelijkheid waar ook de tandartsen zich in bevinden.

Wij zijn in deze context al meermaals bij verschillende overheden en organisaties gaan aankloppen om gehoor te krijgen voor onze benarde financiële situatie. Wij blijven zonder versagen onze bezorgdheid ventileren om toch gehoord te worden. Om u een idee te geven waar we onze grieven proberen duidelijk te maken:

 • Kabinet van ministerie van economie

 • Idem volksgezondheid

 • VLAIO

 • FAGG

 • Crisiscentrum Coronavirus

 • Vakbonden en zelfs Unizo (waar we geen lid van zijn).

 

We blijven bij de overheden aandringen om dit op de politieke agenda te plaatsen zodat er snel duidelijkheid zou komen voor onze sector, daar de negatieve financiële impact onherstelbare schade aan het toebrengen is.

 

Volg dus zeker het email verkeer van UDB verder op, zo blijft u op de hoogte van elke wijziging in deze crisis!

Film UDB //

UDB bouwt bruggen tussen dentaaltechnici, industrie, tandartsen en onderwijs, want bruggen bouwen naar de toekomst, doen we door het wij/zij te overstijgen en bruggen te bouwen met ALLE stakeholders!

Daarom wil UDB wil een platform zijn waar collega's met elkaar in contact komen. Dit om haar leden te stimuleren om bij te leren, bij te blijven, te professionaliseren.

In samenwerking met partners als overheid, industrie en tandartsen, organiseren we events, studiedagen en cursussen in ons eigen opleidingslokaal Academie Dentaaltechniek.

Hiervoor neemt UDB een aantal rollen op voor haar leden:

- accuraat en voldoende informeren

- sensibiliseren voor de nood aan professionalisering, door te stimuleren om opleidingen te volgen aangeboden door UDB en haar partners

- verbeteren van het statuut dentaaltechnicus en beschermen van het beroep. Zetelen in het Paritair Comité, goede contacten met overheid.

- Onderlinge contacten tussen leden stimuleren, kennis uitwisselen

René Van Reeth - voorzitter

 

 

 

In een sterk veranderende markt, met een lichte groei van het aantal dentaaltechnische laboratoria is UDB terecht fier gedragen te worden door een belangrijke groep leden.

 

We blijven meer dan ooit overtuigd van het belang van een sterke ledenvereniging want die is cruciaal voor de slagkracht van de vereniging.

 

Tevreden leden zijn onze vinger aan de pols, ons draagvlak en onze eerste ambassadeurs. UDB wil dan ook investeren in haar leden, hen maximaal betrekken bij haar werking en met hen in dialoog treden want hun mening is van groot belang.

Alain Van Rossem - secretaris

UDB informeert //

 

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG)

MDeon (BeTransparent.be)

Nieuwe regelgeving medische hulpmiddelen

Informatieverstrekking aangaande wetgeving dentaaltechnische sector

GDPR samenwerkingsovereenkomst en data register

Algemene leveringsvoorwaarden

FEPPD, de Europese beroepsvereniging van dentaaltechnici

GDPR // 

Het elektronische formulier voor de melding van gegevenslekken is nu beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit!

Wat moet er doorgegeven worden? De aard van de inbreuk, de categorieën van betrokkenen, indien mogelijk bij benadering het aantal getroffen personen, de waarschijnlijke gevolgen van de gegevensinbreuk en de maatregelen die ze genomen heeft of zal nemen om te voorkomen dat dit incident zich opnieuw voordoet en om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/meldformulier-voor-gegevenslekken

FAGG //

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een informatiecampagne om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten te informeren over medische hulpmiddelen.

Het doel van deze nieuwe campagne is om gezondheidszorgbeoefenaars bewust te maken van het belang van het melden van incidenten met medische hulpmiddelen.   Het uiteindelijke doel is het verder verbeteren van de opvolging van medische hulpmiddelen die door en voor patiënten worden gebruikt.

Neem een kijkje op:

https://www.faggcampagnes.be/nl/alles-wat-u-moet-weten-over-medische-hulpmiddelen

 

https://www.fagg.be/nl/news/het_fagg_lanceert_een_informatiecampagne_over_medische_hulpmiddelen

Ledenactiviteiten

- Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie en leuk aanvullend programma ter ontspanning

- Tweejaarlijkse studiedag "ID DAG" met beurs

- Cursussen aan 25% korting in onze Academie Dentaaltechniek

- De Dentex stand van UDB is een persoonlijke ontmoetingsplaats voor u en uw klanten

- UDB lidgeld is 100 % fiscaal aftrekbaar!

© Unie van Dentaaltechnische Bedrijven

Middelmolenlaan 20  2100 Antwerpen   Tel 03 354 58 76

Volg-ons-op-Facebook-Banner.png