Unie van Dentaaltechnische Bedrijven

Wettelijk erkende beroepsvereniging

UDB nodigt u uit op een gezamenlijke studiedag voor tandarts en dentaaltechnicus, partners binnen het 'dentale team'

ZATERDAG 15 OKTOBER 2016

"OCCLUSION AND SMILE DAY"

Hoe bekom je perfecte behandelingsplannen van kaakgewrichtproblemen tot glimlach design! Intensieve cursus met live demonstraties en digitale video's voor alle plichtsbewuste tandartsen en dentaaltchnici.

Programma:

Deel A: Mini-, Arti- and Digi-Check

A1       Hoe van bij het begin, verborgen kaakgewrichtproblemen oplossen

A2       Mini-check: uitgebreide, effectieve klinische functieanalyse

A3       Hoe het individueel afschilferingsrisico bij uw patiënt bepalen

A4       Hoe het dentaaltechnisch labo u bijstaat met behulp van WaxUps, SetUps en MockUps

A5       Wanneer is een elektronische registratie van de statica en de dynamica van het kaakgewricht nodig

 

Deel B: Voorbehandeling en Glimlach-design

B1       Hoe werken met voorlopige restauraties van uw labo

B2       Hoe een Michigan spalk aanpassen voor uw individuele patiënt

B3       Spalk therapie en dan? Hoe te werk gaan voor definitieve restauraties

B4       Glimlach Check: hoe de patiënt zijn glimlach te analyseren voor veneer behandeling

B5       Wat bij plaatsen van esthetische en functionele veneers (labiale en palatinale schelpen)

 

Doel voor oktober 2016:

Met deze intensieve cursus zullen alle tandartsen en dentaaltechnici weten wat telt bij kaakgewrichtpatiënten. Welke behandelingsplannen de juiste zijn indien er vooraf occlusale of functionele problemen aanwezig zijn. Zij leren een systematische voorbehandelig kennen om erna tot langdurende en esthetisch perfecte restauraties te komen. Een perfecte dialoog tussen tandartspraktijk en dentaaltechnisch laboratorium is hierbij zeer belangrijk.

 

Praktisch

Spreker: Piet Troost (Taal: Engels)

Locatie:  Hotel Ter Elst – Kattenbroek 1 – 2650 Edegem 

Tijdstip:  10u00 tot 17u00 (lunch inbegrepen)

 

Tarieven van het symposium (21% BTW incl.) :

● Algemeen:               250 €                                     

● UDB-lid:                   150 €   (voordeel van 100€ als UDB lid)

●Klant UDB-lid:        150 €   (inschrijven via labo is 100€ voordeel)

● Student:                    60 €                                                                  

● Werknemer:              75 €   (Normale prijs 100€ maar 25% bijpassing door het Sociaal Fonds van  de Dentaaltechniek) 

Inschrijven:

Via email: secretariaat@udb.be - Uw inschrijving is definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer:  BE84 7310 3833 3159 met vermelding ‘Piet Troost cursus oktober’.